”Jeg har aldri søkt en stilling, jeg har alltid blitt hentet til den.” Dette var ordene en kandidat brukte da jeg intervjuet ham, og jeg spurte hvordan han var blitt ansatt. Han var tydelig stolt over å kunne fortelle akkurat dette, at han aldri hadde søkt, men alltid ”blitt hentet”. Det var ikke første gangen jeg opplevde akkurat dette, så det er nok en utbredt oppfatning at det er bedre å ”bli hentet” enn å søke selv. Derfor tenker jeg at jeg skal dele hemmeligheten om hvordan man blir hedhuntet, i tilfelle du også har lyst til å bli hentet.

Den som blir headhunted liker nok å tro at det utelukkende skyldes dyktighet. Du har gjort en så god jobb at andre klør i fingrene etter å få deg over på laget sitt. Det er riktig at gode referanser fra nåværende jobb er viktig, men det er ikke det som setter i gang en prosess hvor nettopp du blir hedhunted.

Sørg for at andre vet hvem du er

For å bli headhunted, må andre – og spesielt de som driver med hedhunting – vite hvem du er, vite litt om deg og vite at du er tilgjengelig. Det er her hemmeligheten ligger. Du må sørge for å spre budskapet om deg selv. Det kan du gjøre på flere måter.

En måte er å være aktiv i faglige sammenhenger, for eksempel ved å skrive artikler eller holde foredrag, eller engasjere seg i bransjeforeninger, faglige foreninger osv. Det er krevende, og det er ikke sikkert at det fører fram, for langt fra alle headhuntere følger med i hva som skjer på disse arenaene.

Det mest effektive er å registrere din CV hos rekrutteringsselskaper som jobber aktivt med headhunting. Hvis du samtidig sørger for at CV forteller hva du er flink til, ligger du godt an for å bli kontaktet. Hvis ikke det hjelper, kan du fornye CVen etter en stund, og du kan ta kontakt for å minne om at du har registrert deg. Jeg leste nylig et innlegg i Aftenposten hvor en kar fortalte at han hadde registrert seg hos 25 ulike selskap.

Neste gang noen forteller at de har blitt headhuntet, eller forteller deg at de har blitt ”ringt opp”, så vet du hvordan det skjer. Noen sier at de blir ”ringt opp” hele tiden. Da har de trolig gjort som han karen jeg skrev om fra Aftenposten, som har registrert seg mange steder. Det er – som du sikkert forstår - ikke mulig å kontakte noen som man ikke vet om.

Det er lov å søke selv

Selv om det kan høres forlokkende ut å bli hentet til en ny stilling, så er det ingen ulempe å si at man fikk stillingen fordi men søkte på den. Det kan fortelle at du har en plan for din karriere, vet hva du vil, har initiativ og ambisjoner, og at du har lykkes med å selge deg inn.

Den som sier at han aldri har søkt en jobb, bare blitt hentet, sier kanskje også noe om sin egen evne til å sette seg mål, ta initiativ og ta styring med sin egen karriere.

Nå vet du hvordan du skal gjøre det. Vil du bli headhuntet til en ny jobb, så sørg for å registrere deg – dvs. registrere CVen din – hos rekrutteringsselskapene. Men som sagt, det er trolig enda mer imponerende hvis du setter deg mål for din egen karriere, finner ut hvilken stilling som skal være den neste, og tar den.