• Vi har solid fagkompetanse innen våre områder, som er ledelse og it
• Vi kjenner rollene i en it-organisasjon
• Vi kjenner it- og konsulentbransjen
• Vi gjør aktiv headhunting
• Vi følger tett opp gjennom rekrutteringsprosessen
 
Vi får høre at vi løser rekrutteringsoppdrag der hvor andre har kommet til kort. Det er mulig fordi vi har stort nettverk og vet hva vi skal se etter.
 
Rekruttering er en tidkrevende prosess, og vi har samarbeidspartnere som har valgt å outsource vesentlige deler av rekrutteringsarbeidet til oss. Det kan for eksempel bety at vi har ansvar for å utlyse stillinger, lete frem gode kandidater, gjennomføre de første intervjurundene, sjekke referanser og presenter de mest aktuelle kandidatene for sluttintervjuer. 
 
Det er selvsagt vår kunde som selv tar beslutningen om å ansette eller ikke.
Dyktige it-eksperter fortjener å bli tatt godt vare på. Det betyr en interessant jobb med spennende utfordringer, muligheter for faglig utvikling og gode arbeidsvilkår. 
 
For en kandidat gir det trygghet å vite at man har kontakt med Technogarden Magellan. Vi er hver dag på utkikk etter dyktige konsulenter til noen av de mest interessante jobbene og prosjektene i it-Norge. Det betyr nye utviklingsmuligheter.