Vi rekrutterer til lederstillinger og stillinger innen forretningsutvikling, salg og økonomi, med hovedfokus på it- og konsulentorganisasjoner.

 Hva kjennetegner en god leder? Vi har tro på

  • Solid fagkompetanse innen det område man skal lede, domenekompetanse er viktig
  • Ekte engasjement innen området
  • Ærlighet og oppriktighet
  • Positiv energi og høy arbeidskapasitet
  • Nettverk og evne til å skape aktivitet og resultater
  • Evne til å tiltrekke seg og beholde dyktige kollegaer

Ved lederansettelser legger vi ekstra vekt på dialogen mellom selskapet og den som ansettes. Dette blir første trinn i den løpende styringsdialogen partene skal ha, og den vil danne grunnlaget for det videre samarbeidet.

Det er viktig at den som ansettes får god informasjon om selskapet, stillingen, og de forventingene man har til aktiviteter og resultater, og det er viktig at den informasjonen som gis er fullstendig og korrekt.

Alt for ofte leser man om ledere som har blitt overrasket over de utfordringene som den nye jobben byr på.